Ännu fler stolphål och sista dagen i fält – Onsdag och torsdag den 27-28 maj 2015

IMG_4857

Onsdagen blev solig och varm

Tiden går fort på en utgrävning, plötsligt var det tid att berätta om de sista dagarna i fält. På den soliga och varma onsdagen fortsatte undersökningen av anläggningar, stolphål och väggrännor som utgör spåren av de olika husen som en gång stått på vår undersökningsplats.

1528020_10204494954318123_1960750658_n

Så här kan de bärande stolparna i Hus 1 ha stått, här illustrerat av arkeologer och fornminnesfaddrar.

11356207_10204494954158119_880885332_n

Det är inte alltid lätt att förställa sig hur ett hus har sett ut. För att göra det lite tydligare hur stolparna som bar upp huset har stått togs det några foton där arkeologer och fornminnesfaddrar placerats vid varje stolphål efter en takbärande stolpe i Hus 1.

Karolina undersökte under onsdagen en intressant anläggning som antagligen kan ha utgjort en härd i Hus 1. Precis som alltid när vi gräver anläggningar så grävde Karolina först ut halva härden för att kunna dokumentera hur profilen ser på en ritning och fotografi.

Även härdgropen utanför Hus 1 har undersökts på samma sätt.

IMG_3610

Karolina ritar profilen till en härd inne i Hus 1.

IMG_1976

Härdgropen i Hus 1 i profil.

Under förra veckan konstaterade vi att Hus 3 egentligen utgör två hus som antagligen byggts vid olika tidpunkter och därför överlappar varandra.  För att  förstå hur de olika husen har varit konstruerade måste vi reda ut vilka rännor och stolphål som tillhört vilket hus. Därför studerar vi  rännorna och stolphålens form, tar prover och samlar fynd som kan hjälpa till att datera de olika anläggningarna.  Fredrik, Kristofer och Tom fortsatte därför gräva ut väggrännan tillhörande Hus 3 där den fina hanken hittades under tisdagen.

Christina började under onsdagen gräva ut ett stolphål som är placerat i den väggrännan som alltså visat sig tillhöra det ”nya” Hus 4 som överlappar Hus 3. Det är inte alltid lätt att gräva stolphål och arbetet kan kräva en hel del olika arbetsställningar. Ibland är det till och med lättast att ligga ner på mage.

IMG_4862

Christina gräver ut ett stenskott stolphål som sitter i en väggränna

Men det hårda arbetet gav resultat. När Christina grävt ut halva stolphålet kunde man se hur det varit konstruerat och att stolpen har stöttats upp av stenar.

11348667_10205827896671025_418676802_o

Stolphålet som Christina gräver ut sett ovanifrån.

Under onsdagen och torsdagen fortsatte Mari, Sissel och Krisitn med att ta emot skolklasser som grävde, letade fynd på åkrarna och lärde sig om vad som hänt i Skändla under historiens gång.

IMG_4244

Ulf äter pizza i fält

Dagens lunch avnjöts i solen. Lunchlådorna på en utgrävning kan se lite olika ut: pastasallad, mackor och pannkakor hör till vanligheterna. En del arkeologer väljer dock att värma på en pizza.

IMG_1200

Hus 1, bild tagen mot väster

På torsdagen som var vår sista ordinarie grävdag, gällde regnkläder för samtliga arkeologer. Som tur är ger tälten skydd och dagen började med en genomgång av vad som hänt under de senaste dagarnas grävning.

IMG_4869

Kristofer, Kristin, Sissel och Ulf studerar en karta över husen som grävts ut.

Förmiddagen fortsatte som en vanlig arbetsdag i Skändla med grävning och dokumentation av anläggningar och meterrutor. Även såhär på den sista dagen i fält fick vi besök av personal från museets olika enheter samt av nya fornminnesfaddrar. Besökarna sattes i arbete med att gräva meterrutor och undersöka väggrännan i Hus 3 där vi tidigare funnit riktigt fina bitar keramik.

IMG_4872

Faddrar och personal på besök från Stadsmuseet undersöker en ränna i Hus 3

På eftermiddagen var det dags att packa ihop och bära ner all utrustning till vår arbetsbod. Schakten förbereddes också inför lördagen då Ulf och Mari håller en visning för den som vill lära sig mer om utgrävningarna i Skändla.

IMG_4881

Mari, Karolina och Ulf förbereder schakten inför lördagens visning

Eftersom dagen bjöd på en hel del regn liksom en liten hagelskur avslutades dagen med att täcka över väggrännor och stolphål så att de går att visa upp på lördag.

IMG_4883

För att inte skadas av väder och vind täcks en del anläggningar över.

IMG_4882

Redskap och annat samlas ihop.

Skrivet av Ellen Siljedahl

Annonser

Djupa stolphål och fin keramik – måndag och tisdag den 25-26 maj 2015

Under måndagen fick museets personal ytterligare en chans att delta vid årets undersökning och återigen slöt personal från museets olika enheter upp. Fler meterrutor grävdes även utanför Hus 1 i syfte att se ifall det fanns ytterligare anläggningar eller andra konstruktioner där.

13

Museipersonal vid hackborden

IMG_0172

Ulf och Karolina visar upp årets fynd för sina kollegor samtidigt som ett av hackborden förvandlas till ett provisoriskt fikabord

Även inne i Hus 1 öppnades större ytor upp och stora delar av det treskeppiga långhuset är nu framgrävt.

IMG_0202

Ulf, Kristoffer och Ellen står i mitten av hus 1 och diskuterar vilka anläggningar som skall undersökas och dokumenteras.

12

Fredrik mäter in de olika anläggningarna samt det utökade schaktet med GPS

Under tisdagen fick vi besök av A-kursare i arkeologi från Göteborgs universitet som var på plats för att delta i undersökningen. Efter att Marie guidat runt dem på det närliggande vikingatida gravfältet öster om boplatsen var det dags att välja skärslev och börja gräva meterrutor.

IMG_0205

Meterrutorna och hackborden fylldes snabbt av entusiastiska studenter som hjälpte oss under dagen.

1

Under fikapausen visades en stor del av årets fynd upp

Under tisdagen började även Ellen att gräva ut ett välbevarat stolphål från Hus 4 och fick dyka djupt ner för att komma åt bottnen! När anläggningen var halvt utgrävd, så att en fin profil av stolphålet syntes, ritades och fotograferades anläggningen.

IMG_0195

Ellen fick häva sig ner för att nå botten på det djupa stolphålet

image (1)

halvvägs ner i det stenskodda stolphålet

Vi fick även leverans av en stor tank med vatten vilket ledde till att vattensållningen kunde komma igång igen.

18

Christina vattensållar jorden från en anläggning

17

Fredrik vattensållar de grävda anläggningarna för att säkerställa att även de  minsta fynden hamnar i påsar.

För att kunna datera Hus 3 grävdes delar av husets norra ränna för att samla in träkol för C14-datering. En stor ansamling keramik dök plötsligt upp som kan fungera som ett komplement till de naturvetenskapliga analyserna.

15

Fredrik gräver i rännan av hus 3 och en stor mängd keramik dyker upp, troligtvis från samma kärl. Ulf pusslar ihop de olika skärvorna

IMG_0179

Makrofossilsprov, kolprov och keramik fördelas i olika påsar

IMG_0212

Keramik från hus 3 som troligtvis härrör från ett och samma kärl

Bland keramiken i husrännan påträffades en fin hank/handtag i två delar som hört till ett större keramikkärl, troligtvis från romersk järnålder.

IMG_0191

Som känt studerar arkeologer lämningar efter människor men denna dag gjordes ett undantag och vi fick även chans att studera en liten dinosaurie.

ödla

En skogsödla passar på att utnyttja solen bakom ett av våra tält

Skrivet av Fredrik Lundgren och Sara Lyttkens

Sammanfattning av torsdag och fredag den 21-22 maj 2015

Efter grävmaskinistens besök och flera dagars grävande i meterrutor ligger nu stora delar av huskonstruktioner och diverse anläggningar synliga på Skändlaboplatsen. Nu är det därmed dags att undersöka dessa var och en för sig. Det som arkeologer kallar anläggningar är mörkfärgningar som kan vara spår av mänsklig aktivitet. Exempelvis kan det vara rester efter de hål där stolparna som bär upp huset har stått, det vi kallar stolphål. Eller så kan de vara gropar där människorna som levde på platsen har dumpat sitt avfall eller deponerat andra saker.

Innan de grävs bort mäts deras former in med GPS. Därefter grävs de ut och jorden vattensållas. En av de anläggningar vi började gräva ut var kokgropen belägen i öster utanför Hus 1. Kokgropen var packad med sten och fylld med kol som förhoppningsvis kan hjälpa oss att datera den.

Kristofer mäter in kokgropen.

Kristofer mäter in kokgropen.

Ellen mäter in ett av stolphålen i hus 1.

Ellen mäter in ett av stolphålen i hus 1.

Upptäckten av det långa hus 3 har också skapat en hel del huvudbry. Men efter många turer fram och tillbaks längs väggrännan börjar nu bilden klarna. Det verkar som att huset till en början inte varit fullt så långt, men att huset vid ett senare tillfälle byggts ut! Det är tydligt att det rör sig om ett och samma hus men att den sista delen har konstruerats på ett delvis annorlunda sätt. Inte nog med det, det tycks också som att det inom samma område funnits ytterligare ett hus, men under en annan period. Det verkar med andra ord som att det finns flera faser i bebyggelsen på platsen.

Rännan till vänster tillhör det långa hus 3. Till höger syns en del av den ränna som kan vara en del av ytterligare ett hus.

Rännan till vänster tillhör det långa hus 3. Till höger syns en del av den ränna som kan vara en del av ytterligare ett hus.

Under torsdagen fick vi besök av en klass från Kungsladugårdsskolan. De fick en visning av gravfältet där Mari berättade om hur Georg Sarauws undersökte gravarna för nästan 100 år sedan. Efter en fikapaus prövade eleverna på att gräva och undersökte meterrutorna och kokgropen i område 3A tillsammans med Sissel, Mari, Kristin och Ellen. Eleverna hjälpte även till att visualisera hur långt Hus 3 faktiskt kan ha varit genom att ställa sig på ett led längs hela den långa rännan.

Elever från Sandarnaskolan illustrerar hur väggen i hus 3 har gått.

Elever från Kungsladugårdsskolan illustrerar hur väggen i hus 3 har gått.

Under fredagen hade vi besök av ännu en klass från Schillerska gymnasiet. Eleverna hjälpte bland annat till med att ytplocka brända ben på åkern. Det har tidigare observerats att pärlor och brända ben tycks förekomma inom ett och samma område. Det skulle kunna vara så att pärlorna och de brända benen är rester av bortplöjda gravar. Som nämnt finns det ett gravfält alldeles bredvid boplatsområdet som kan ha haft en större utsträckning än det har idag. Genom att placera ut markeringar runt det område där de brända benen förekommer kanske detta område kan avgränsas.

Elever från

Elever från Schillerska gymnasiet letar efter brända ben på åkern.

I slutet av veckans sista arbetsdag hittades även ännu en pärla, denna gången av Ellen. Likt en av onsdagens pärlor eldpåverkad och delvis smält.

Fredagens pärla.

Fredagens pärla.

Skrivet av Kristofer Johansson & Ellen Siljedahl

Husen tar form och den gamla riksgränsen undersöks – onsdag den 20 maj

Idag fortsatte arbetet med att gräva meterrutor i hus 1 för att försöka få fram husets yttre och inre struktur. Fokus för dagen kom att bli att gräva fram rännan efter husets södra långsida och vid dagens slut låg stora delar av denna synlig.

11011476_10152858128822405_444389550787317038_n

Ellen och Kristofer rensar fram väggrännan

Idag hade vi även åter igen en grävmaskin på platsen. Detta hjälper oss att snabbt och effektivt öppna upp större ytor och därmed göra anläggningar och huskonstruktioner synliga. Först kördes dock grävmaskinen in i skogen strax norr om utgrävningsplatsen till en gärdesgård som utgör sockengräns mellan Tuve och Säve men tidigare även en riksgräns mellan Sverige och Norge. Detta för att kunna ta prover under gärdesgården och förhoppningsvis kunna datera en gränsdragning på platsen.

11329668_892980207425020_504768924_n

Karolina och Tom undersöker jorden under gärdesgården.

På eftermiddagen användes grävmaskinen för att öppna upp större ytor längre ner på åkern. Vid förra årets undersökning påträffades här delar av en ränna. Konstruktionen har sedan dess kallats för hus 3. Om det verkligen rört sig om en lämning från ett hus har dock fram tills nu varit osäkert. Men i takt med att nya ytor öppnades i anslutning till rännan framkom nu husets ena gavel. Man kan nu tydligt se att det rör sig om ett mycket stort hus som varit minst 30 m långt! Huset väcker många nya frågor, bland annat om huruvida det är från samma tid som de längre upp på åkern.

Hus 3. Norra väggrännan.

Hus 3. Norra väggrännan.

11252007_10152858127812405_8207561044252549855_n

Fornlämningsfaddrarna Iréne och Carl-Henrik Fant rensar fram gaveln på det nya huset.

Under dagen deltog även Cathrine Sjölund Åhsberg, chef för Kulturmiljöenheten på stadsmuseet, i utgrävningen! Cathrine är byggnadsantikvarie men även utbildad arkeolog i grunden.

11301344_10152929508049227_468721154_n

Cathrine undersöker en del av väggrännan i hus 1.

Ulf visar Cathrine några av de fynd som framkommit vid årets grävning.

Ulf visar Cathrine några av de fynd som framkommit vid årets grävning.

Sist men inte minst hade vi idag stor hjälp av elever från Schillerska gymnasiet som på åkern hittade två mycket speciella pärlor, en genomskinlig eldpåverkad pärla samt en flerfärgad och mönstrad pärla!

Marie berättar om utgrävningen för elever från Schillerska gymnasiet.

Marie berättar om utgrävningen för elever från Schillerska gymnasiet.

Den eldpåverkade pärlan.

Den eldpåverkade pärlan.

Kerstin Gustavsson, lärare på Schillerska gymnasiet, som hittade den eldpåverkade pärlan.

Kerstin Gustavsson, lärare på Schillerska gymnasiet, som hittade den eldpåverkade pärlan.

11295570_10152858128027405_7603875256152838038_n

Den mönstrade pärlan.

11060887_10152858128302405_2164539344952062211_n

Den mönstrade pärlan.

Skrivet av Kristofer Johansson

En kokgrop och andra anläggningar – Tisdag den 19 maj

Morgonen började med en regnskur men som tur var klarnade himlen upp lagom till att vi satte igång med grävandet. Dagens första uppgift blev att ösa regnvattnet som samlats i schakten under natten.

11227089_10152927746934227_1768861441_o

Ellen och Karolina rensar ytorna och öser vatten från nattens regnoväder

Sedan fortsatte vi att undersöka meterrutorna som lagts ut över Hus 1 i jakt på stolphål och andra anläggningar som kan berätta för oss hur huset var konstruerat och hur det har använts. Bland annat har Mari, Sissel och Kristin under de senaste dagarna undersökt något som vi tror är en kokgrop belägen öster om Hus 1.

11297224_10152927747239227_149585499_o

En kokgrop belägen precis utanför husets östra del. Gropen tyder på att en del av matberedningen skett utomhus

IMG_4740

Mari undersöker kokgropen

Under eftermiddagen framkom det en långsmal mörkfärgning som kanske kan utgöra delar av husets södra väggränna. Riktigt säkra kan vi inte vara förrän den har undersökts ordentligt men det ska bli spännande att se vad som framträder under jorden när vi fortsätter.

IMG_4763

Fredrik och Kristoffer gräver meterrutor i två olika delar av huset.

Fredrik och Kristoffer gräver meterrutor i två olika delar av huset.

Idag hade vi även besök av ännu en grupp skolelever som lärde sig om forntiden i Skändla och hjälpte till med de olika momenten i undersökningen. De hjälpte bland annat till med att gräva i meterrutorna, undersöka jorden vi grävt på hackborden och i vattensållen samt letade fynd på åkern.

Personal från museet är med och gräver samt nya fina fynd hittas – Måndag den 18 Maj 2015

Idag var det soligt, varmt och fint väder vilket fick bli en kontrast till förra veckans regnoväder då stövlarna grävde ner sig och fastnade i leran. Vi fortsatte att i vanlig ordning att gräva meterrutor och fler anläggningar i form av stolphål framträdde. Detta stolphål (som ni ser på bilden nedan) härrör troligtvis från en stolpe som tillsammans med andra stolpar burit upp taket i huset. Oftast hittar man inga stolprester i dessa hål utan det vi ser idag utgörs av runda mörkfärgningar, ibland med kol och sot, i sandlagret.

stolphål

Det runda stolphålet markerades med en gul sticka i väntan på att mätas in och dokumenteras.

Vi fick även förstärkning av personal från Göteborgs stadsmuseums olika enheter som deltog under dagens arbete och fler keramikskärvor hittades.

skändla ellen

Fullt med folk på grävytan idag då museets personal är med och gräver

IMG_0051

Museets personal Sofia, Pernilla och Samira i full gång vid hackbordet.

På eftermiddagen fick vi äntligen tillbaka vatten till grävytan vilket innebar att vi kunde vattensålla jorden och med detta även finna de allra minsta föremålen som inte är lätt att se med blotta ögat på ett hackbord eller vid handgrävning.

Det skulle även visa sig vara en rekorddag för ytplockning av pärlor då inte mindre än tre pärlor åter igen fick se dagens ljus. Idag hittade vi nämligen en vit samt två röda pärlor. Den ena röda pärlan hittades av Karolina och var kantig och opak.

bild

Karolina håller upp sin tärningsformade pärla

Den sista pärlan hittades av Sissel precis innan hemgång då vi packade ihop utrustningen för dagen.

IMG_0054

Sissel visar upp den nyfunna pärlan strax innan grävdagens slut.

IMG_0049

Pärlan förvaras i en liten behållare med vatten för att konserveras.

 

Skrivet av: Fredrik Lundgren

Ny grävsäsong i Skändla: Maj 2015 – vecka 1

Så var det då äntligen dags att kicka igång en ny grävsäsong på vår järnålderstida boplats i Skändla på Hisingen – och med detta, sätta igång med bloggandet igen! Som några av er märker, har bloggen nu bytt namn från ”Vikingatiden i Skändla” till ”Järnåldern i Skändla”. Detta är dels för att själva forskningsprojektet har blivit större och nu innefattar hela järnåldern vid Tuve 83 (som vår boplats heter) men även för att de arkeologiska lämningar och fynd vi hittar inte bara är vikingatida utan från fler av de järnålderstida perioderna. Nedan ser ni en översiktsplan över de lämningar vi påträffade förra året. Tre (eventuellt fyra) huslämningar påträffades i form av väggrännor och stolphål.

Plan över 2014 års schakt

Översiktsplan över de lämningar som påträffades 2014

Kolprov från två av fyra huslämningar har nu daterats med kol 14-metoden. Det ena huset, Hus 2, var vi ganska säkra på att det skulle vara från romersk järnålder då vi hittade keramik och en pärla från denna period där. Hus 1 däremot, trodde vi eventuellt kunde vara vikingatida. Det visade sig dock att båda husen var från yngre romersk järnålder/folkvandringstid (ca 390-550 e. Kr), d.v.s. många hundra år före vikingatiden! Men fortfarande har vi fynd på ytan som trots allt pekar på att man vistats på plats även senare och därför är ett av målen med projektet att faktiskt ta reda på hur platskontinuiteten på boplatsen ser ut och hur en boplats förändras över tid.

Uppstart i fält skedde måndag den 11 maj och vi började som vanligt med att sätta upp tält och bodar på plats. I år, liksom tidigare år, är det arkeologer och pedagoger från Göteborgs stadsmuseum som driver projektet men deltar gör även masterstudenter från Göteborgs Universitet, fornminnesfaddrar och skolbarn.

IMG_6169

Ulf håller i ett uppstartsmöte ute i fält.

Under grävningen nu i maj ligger fokus bl. a. på att gräva i Hus 1. Det var en av de huslämningar som vi hittade förra året och det hus som var mest välbevarat. Detta ser ni på planen nedan:

Hus 1

Översiktsplan över de schakt som togs upp vid Hus 1 år 2014

Förra året hittade vi två parallella väggrännor i norr och i syd, rester efter två gavlar samt stolphål efter två bockpar med takbärande stolpar. I år banar vi av större ytor i huset och gräver därefter meterrutor ner genom kulturlagret som finns under matjorden.

IMG_4712

Ulf och Karolina banar av matjorden vid Hus 1 så att vi kommer ner till kulturlagret som finns över hela ytan.

Alla anläggningar och fynd mäts in och dokumenteras. Detta gör vi för att se hur huset är konstruerat och för att se hur fynden är spridda över ytan. Tanken är även att vi kommer att ta upp ett sökschakt i backen, där vi under vår sista fältdag i fjol hittade Hus 3. Detta hus har ännu inte daterats, och vem vet? Kanske är detta vikingatida….? Nytt för i år är att all jord från huslämningen (Hus 1) vattensållas eller gås igenom på hackbord. Detta för att alla fynd skall kunna samlas in och inga fina små pärlor eller keramikbitar skall försvinna i dumphögarna.

IMG_4708

Vattensållsstationen

Dock hann vi inte ens sätta upp sållen förrän årets första pärla hittades! Denna pärla hittades av en slump, mitt på den östra tegen, ett stycke nedanför huslämningarna och var av en röd tunnformig glasflusspärla.

IMG_6120

Röd glassflusspärla

Om måndagen var en av vårens blåsigare dagar var tisdagen definitivt en av årets regnigaste. I ihållande ösregn fortsatte vi schaktningen och påbörjade uppmätningen av det koordinatnät som läggs ut över Hus 1 så att metorrutor kan grävas där. Denna dag kom även säsongens första skolklass på besök. De fick en introduktion till platsen och därefter fick de vara med och hjälpa till att sålla och leta efter fynd i åkrarna. Inte mindre än tre nya pärlor hittades under dagen! Så förutom måndagens röda pärla har vi nu ytterligare en klarblå, en turkos samt en halv grön pärla.

IMG_6115

Blå glaspärla

IMG_6123

Turkos glaspärla

IMG_6124

Grön glaspärla

Det ihållande regnet under tisdagen ställde till med problem för oss under onsdagen. De enorma vattenmassorna gjorde att lastbilen som skulle byta vattentanken till vattensållningen körde fast i leran. Därför fick vi klara oss med vanliga såll och hackbord resten av veckan. Stora ytor av undersökningsområdet var dessutom översvämmade så vi fick gräva små avrinningsdiken där vattnet kunde rinna undan.

IMG_6172

Christina, Karolina och Ellen vid hackborden

Efter Kristi Himmelfärdsdagen då vi var lediga kom dock solen tillbaka och fredagen blev en riktigt ljuvlig dag i fält. Ytterligare en pärla samt en hel del fin keramik hittades och allt fler meterrutor kunde tas upp vid Hus 1. Nu ser vi fram emot ytterligare två roliga veckor i fält!

IMG_6195

Meterrutor vid Hus 1

IMG_6187

Bottenbit till ett keramikkärl som hittades i en av väggrännorna vid Hus 1

IMG_6193

Ulf inspekterar en keramikskärva som påträffades i kulturlagret i Hus 1

Skrivet av: Sara Lyttkens